Thuis sterven is een wens van veel mensen als het einde van het leven in zicht is. Thuis sterven is intiem afscheid nemen in je eigen omgeving en in de nabijheid van geliefden. Maar bij slechts 25 procent gebeurt dat ook thuis. De meerderheid van de mensen overlijdt in een ziekenhuis of verpleeghuis.

Heeft u een partner, dan is die natuurlijk het meest direct betrokken bij uw wens om thuis te sterven. Het is mooi als u uw wens met uw partner kunt delen en kunt bespreken wat u nog wilt in de tijd die jullie samen rest.

Uw huisarts vervult voor de medische zorg een spilfunctie in het stervensproces thuis. Ga daarom tijdig in gesprek met uw huisarts en geef aan wat uw verwachtingen zijn en wat je huisarts daarin voor u kan betekenen.

Samen met de huisarts kan ik de verpleging op mij nemen, waardoor u kunt blijven waar u wilt zijn; thuis, en niet in een ziekenhuis.