Als uw levensverwachting minder is dan 3 maanden, is er sprake van terminale zorg. De zorg duurt zolang als nodig is, ook al duurt dat langer dan 3 maanden. De huisarts speelt in deze levensfase een belangrijke rol en het is daarom belangrijk in en vroegtijdig stadium met hem/haar contact te zoeken.

Niet de bestrijding van de ziekte staat centraal, maar een goede afronding van het leven. De zorg richt zich op de bestrijding van nare ziekteverschijnselen, zoals pijn, jeuk of benauwdheid maar ook op hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen, zingeving en spiritualiteit. Het is juist daarom zo belangrijk dat u de juiste persoon dicht bij u heeft door wie u wordt verzorgt.

U blijft in uw vertrouwde omgeving waar u zich het meest gelukkig voelt, omringd door de mensen van uw keuze. De zorg die ik u verleen is in nauwe samenwerking met uw huisarts en, indien aanwezig, uw partner.