Iedereen heeft een eigen leven en de combinatie met mantelzorg geeft in veel gevallen een overbelasting. Met respijtzorg kunt u uw mantelzorger ontlasten waardoor de mantelzorger in staat om langer zorg te verlenen. Terwijl de mantelzorg, één of meerdere dagen per week, invulling geeft aan zijn/haar eigen leven, ben ik overdag 8 tot 12 uur bij u en ontvangt u de juiste zorg.