Zorg zoals het ooit was bedoeld
Zorg zoals het ooit was bedoeld

Particuliere thuiszorg

U bent op zoek naar thuiszorg voor een dierbaar familielid. Dan verwacht u zorg van een professionele zorgverlener, die bovendien het hart op de goede plek heeft. Dan bent u bij mij aan het goede adres.

Lees meer...

Zorgaanbod

Particuliere thuiszorg betekent dat u zelf de regie in handen heeft en u zorg op maat krijgt. U kunt mij inschakelen voor 8- tot 24-uurszorg. Dit kan structurele zorg zijn over een langere aaneengesloten periode van weken of maanden waarbij complexe verplegingshandelingen noodzakelijk zijn, maar ook voor korte perioden. Hieronder treft u enkele voorbeelden.

8 – 12 uurs zorg

Iedereen heeft een eigen leven en de combinatie met mantelzorg geeft in veel gevallen een overbelasting. Met respijtzorg kunt u uw mantelzorger ontlasten waardoor de mantelzorger in staat om langer zorg te verlenen. Terwijl de mantelzorg, één of meerdere dagen per week, invulling geeft aan zijn/haar eigen leven, ben ik overdag 8 tot 12 uur bij u en ontvangt u de juiste zorg.

Lees meer...
Nachtzorg

Bij nachtzorg ben ik, bijvoorbeeld, van 21.00 uur tot 09.00 uur bij u thuis om zorg te verlenen. Zo hoeft u zich nergens druk over te maken en kunt met een veilig gevoel de nacht ingaan. Ook voor uw mantelzorgers geeft het een gerust gevoel dat er ‘s nachts een oogje in het zeil wordt gehouden, terwijl zij zelf zorgeloos van de zo nodige nachtrust kunnen genieten.

Lees meer...
Terminale thuiszorg

Als uw levensverwachting minder is dan 3 maanden, is er sprake van terminale zorg. U kunt thuis de zorg krijgen die u nodig heeft zodat u in de omgeving blijft waar u het gelukkist blijft en met de mensen die u liefheeft. De huisarts speelt in deze levensfase een belangrijke rol en het is daarom belangrijk in en vroegtijdig stadium met hem/haar contact te zoeken.

Lees meer...